Paspoort aanvragen


Als je een Nederlandse nationaliteit hebt en in Nederland woont, kun je een paspoort of identiteitskaart (ID) aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Woon je in het buitenland, dan kun je bij een Nederlands consulaat in dat land een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen. Zowel een paspoort als een ID-kaart moet persoonlijk worden aangevraagd. Bij het aanvragen van een nieuwe moet zowel je oude paspoort als je ID-kaart, voor zover je ze hebt uiteraard, meenemen, ook al zijn ze verlopen. Tevens moet je 1 goedgelijkende kleuren pasfoto meenemen die tevens voldoet aan de pasfoto-eisen.

In Nederland mag je maximaal één paspoort en één ID-kaart in je bezit hebben. De oude documenten moeten dus worden ingeleverd of worden onbruikbaar verklaart als je ze toch wilt houden. Bij sommige gemeenten worden daar echter wel administratiekosten voor gerekend. Is op het moment dat je een nieuwe aanvraagt je oude paspoort of ID-kaart nog geldig, dan hoef je die pas in te leveren op het moment dat je de nieuwe afhaalt.

Paspoort ophalen


Als je je paspoort hebt aangevraagd duurt het over het algemeen ongeveer 5 werkdagen voordat je de nieuwe kunt ophalen. De reden hiervoor is dat een paspoort niet op het gemeentehuis zelf wordt gemaakt. Je kunt het dus niet direct bij het aanvragen van een nieuwe mee naar huis nemen. Een paspoort blijft maximaal 3 maanden op het gemeentehuis liggen. Haal je het binnen die 3 maanden niet op, dan zul je nogmaals een nieuwe moeten aanvragen.
Net als bij het aanvragen moet je ook bij het ophalen van je paspoort of ID-kaart persoonlijk langs komen.


Paspoort met spoed aanvragen


In sommige gevallen kan het natuurlijk voorkomen dat je een paspoort sneller nodig hebt dan de normale levertijd van 5 werkdagen. In dat geval is het bij de meeste gemeentes mogelijk om een spoedaanvraag in te dienen. Daarbij kun je dan meestal als je de aanvraag vóór 15:00 uur indient je paspoort de volgende dag al ophalen. Voor spoedaanvragen worden echter wel extra kosten in rekening gebracht. Hoeveel dat precies is is per gemeente verschillend.


Vingerafdrukken


Bij het aanvragen van een paspoort of ID-kaart zullen ook je vingerafdrukken worden genomen. De vingerafdrukken worden in het reisdocument opgenomen om identiteitsfraude (beter) tegen te gaan. Het zal daarmee lastiger worden om zich bij gestolen of valse identiteitsbewijzen voor iemand anders uit te geven.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar zullen geen vingerafdrukken worden genomen.

Nog geen 18 jaar?


Per 26 juni 2012 is de mogelijkheid om kinderen op je paspoort bij te schrijven komen te vervallen. Vanaf die datum moeten kinderen een eigen reisdocument hebben. Ben je nog geen 18 jaar en wil je toch een eigen paspoort aanvragen, dan heb je toestemming van je beide ouders (of diegene die het gezag over je hebben) nodig. Sta je nog bijgeschreven in het paspoort van je ouders, dan kun je niet zelfstandig reizen met dat paspoort. Ook als je ouders een paspoort voor je aanvragen zul je zowel bij het aanvragen als bij het ophalen zelf aanwezig moeten zijn.

Geldigheidsduur paspoort


In Nederland zijn op dit moment paspoorten en ID-kaarten 5 jaar geldig. Dat betekent dat je elke 5 jaar een nieuw paspoort of ID-kaart zult moeten aanvragen. De overheid is echter voornemens om de geldigheidsduur van zowel het paspoort als de ID-kaart voor iedereen van 18 jaar of ouder te verlengen van 5 naar 10 jaar. Wanneer dit precies in gaat is op dit moment nog niet bekend en geldt alleen voor paspoorten en ID-kaarten welke zijn aangevraagd na die invoerdatum.

Kosten paspoort


Wat het aanvragen van een paspoort precies kost is afhankelijk van de gemeente waar u de aanvraag indient. Hier zijn geen vaste tarieven voor, wel heeft de overheid maximum tarieven aan de gemeentes opgelegd. Als je het exacte tarief in je gemeente wilt weten kun je het beste even op de website van je gemeente kijken. De maximum tarieven in 2012 zijn voor een paspoort € 48,73, voor een ID-kaart € 40,05, voor een spoedaanvraag toeslag € 45,90 en voor een jeugdtarief ID-kaart € 30,00.